Algemene Voorwaarden

Artikel 13 Reclame
Reclames moeten binnen 8 dagen na levering door de opdrachtgever schriftelijk bij Workwear Restyle worden ingediend. Na deze termijn vloeit er voor Workwear Restyle uit enige reclame van de opdrachtgever geen enkele verplichting voort. Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft de verplichting van de opdrachtgever tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming(d.m.v. een retournummer) aan Workwear Restyle worden geretourneerd.

Voor de gehele algemene voorwaarden van WORKWEAR restyle willen wij u verwijzen de naar http://www.workwearrestyle.nl/home/algemene-voorwaarden.